Traballo social

O traballador social é a porta de entrada de todas as demandas. Xunto co psicólogo valora a situación do usuario en todas as áreas: persoal, familiar, social, laboral, vivenda, saúde, etc.

Os servizos que ofrece son:

  • Información ás familias e aos usuarios dos servizos da asociación e de outros servizos externos aos que acudir.
  • Derivación ao usuario e/ou ás familias aos recursos externos que correspondan para a realización de diferentes prestacións: RAI, axudas familiares, RISGA, ETC.
  • Valoración conxunta co psicólogo dos servizos apropiados segundo o ditame social que se realiza, levando a cabo actuacións específicas como: visitas domiciliarias e servizo de atención a domicilio, captación de usuarios e entrevista inicial, etc.

Conecta con nós na rede:

Financiamento


Colaboración

Comparte