Psicoloxía Clínica

 

Avaliación, diagnóstico e intervención. 

  • Avaliación: A través de entrevistas que se realizarán ao usuario/a e/ou aos seus familiares reunirase información relativa a: repertorios conductuais, funcionamento cognitivo e estado emocional. Este servizo está encamiñado a un diagnóstico. Na avaliación detéctanse as demandas e necesidades de cada usuario e/ou familiar. 
  • Diagnóstico: é o resultado da avaliación psicolóxica. No diagnóstico o psicólogo/a toma a decisión de si se trata dun problema que cae dentro da súa competencia ou non: especifica o problema de existir; indica un tratamento e/ou intervención; deriva a outros servizos da asociación como por exemplo: intervención, orientación, información e asesoramento, terapia individual e/ou familiar, etc; deriva a outros servizos externos á asociación, etc.  
  • Intervención: supón a intervención clínica sobre o usuario e/ou a familia co obxectivo de entender, aliviar e resolver trastornos psicolóxicos: emocionais, problemas de conduta, preocupacións persoais, etc.


Deseño e realización de programas de axuste á enfermidade e/ou problemática que presente o usuarios e/ou os seus/súas familiares. O programa realizarase sempre en colaboración coa familia e o usuario/a.


Terapia individual para o usuario: Elaboración dun Plan de Intervención Individualizada para cada usuario, en función das súas demandas e necesidades.


Terapia individual para o familiar: É frecuente que nos familiares aparezan sentimentos de culpa, rexeitamento, desconcerto, medo ao futuro, conflitos con outros familiares, hiperprotección do usuario dificultando a súa autonomía, alteracións de conduta, sobrecarga nos coidados, etc. A terapia individual pretende dar saída a calquera sentimento que cause malestar ao familiar ou á familia.


Terapia familiar sistémica: entrevistas terapéuticas coas familias e o usuario orientadas a xerar o cambio, a resolver conflitos, etc. Encamiñada a axudar e acompañar aos pais/nais, titores/as, etc., na reflexión e na adaptación ao feito de contar na familia cun membro con discapacidade. Á súa vez, pretende favorecer a adaptación do usuario á nova situación, axudando a que este se sinta comprendido. 


Asesoramento: O psicólogo clínico proporcionará ao usuario e/ou á súa familia información e asesoramento sobre outros servizos internos e externos co obxectivo de mellorar a calidade de vida. 


Conecta con nós na rede:

Financiamento


Colaboración

Comparte