Formación

A Asociación Achega ofrece servicios de formación en distintos ámbitos para distintos públicos segundo as necesidades.

 

Mediante cursos, conferencias, obradoiros e seminarios, poden formarse:

 • Voluntarios
 • Monitores e directores de tempo libre
 • Monitores e adestradores deportivos
 • Directores e xestores de Asociacións e Institucións sociais e educativas
 • Docentes e formadores
 • Todos aqueles profesionais que queren mellorar o seu desempeño persoal e profesional

 

 

As temáticas e contidos máis comúns son:

 • Habilidades Sociais e de comunicación
 • Xestión de equipos de traballo
 • Mellora do rendemento persoal e grupal
 • Habilidades docentes
 • Beneficios da actividade física en poboacións especiais
 • Psicoloxía Deportiva
 • Coaching Ejecutivo, Educativo e Deportivo
 • Todos aqueles temas que teñan relación cos nosos servizos

Conecta con nós na rede:

Financiamento


Colaboración

Comparte