Proxecto Incluye+d

A educación inclusiva debe garantir que os nenos e nenas con diversidade funcional estudien en colexios ordinarios. Desta forma poden compartir a súa experiencia educativa cos seus iguais.

 

Neste sentido, COCEMFE promove o proxecto Incluye+d, “Apoio a alumnos con necesidade educativas especiais por motivos asociados á discapacidade”, financiado polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade con cargo á asignación tributaria do IRPF. 

Dito proxecto ten como fin principal promover a igualdade real de oportunidade do alumnado con discapacidade na contorna educativa, e para isto promover accións relacionadas co reforzo escolar, as tecnoloxías de apoio, a accesibilidade e outras actividades que se determinen no ámbito da colaboración que se establece cos centros educativos e as familias. 

ACHEGA COLABORA NO PROXECTO INCLUYE+D

ACHEGA forma parte das entidades colaboradoras neste proxecto, desenvolvendo diversas actuacións:

  •  Información e/ou asesoramento en materia de discapacidade a pais/nais
  • Información e/ou asesoramento en materia de discapacidade ao profesorado
  • Formación en materia de discapacidade a pais/nais
  • Formación en materia de discapacidade ao profesorado
  • Actividades de sensibilización en canto á diversidade funcional en centros educativos
  • Actividades de información/formación en materia de discapacidade a nenos e nenas
  • Ludotecas inclusivas
  • Promoción de actividades deportivas e de ocio e tempo libre en nenos e nenas con diversidade funcional

Conecta con nós na rede:

Financiamento


Colaboración

Comparte