Misión

A misión da Asociación ACHEGA é contribuír ao crecemento persoal e a integración social e no deporte de persoas con algún tipo de discapacidade, así como a sensibilización da sociedade en xeral.

 

Visión

Ser unha Asociación consolidada, referente para a comunidade e para a poboación con risco de exclusión social na loita por alcanzar a plena integración social das persoas no territorio Galego.

Valores

Igualdade: loita polos dereitos

Solidariedade: responsabilidade social

Ética: honestidade e transparencia

Participación: implicación e compromiso

Mellora continua: motor da sociedade

 

Galería

Conecta con nós na rede:

Financiamento


Colaboración

Comparte